SKKT PTTK nr 70 – semestr I

SKKT PTTK nr 70 – semestr I

 

            W roku szkolnym 2022/2023 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK nr 70 uczestniczyło w dwóch rajdach krajoznawczo – turystycznych zorganizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu oraz w jednej wycieczce, której organizatorami byli opiekunowie koła.

 

            18 listopada 2022 r. członkowie koła, razem w dwoma młodszymi kolegami Łukaszem
i Adamem, wybrali się na wycieczkę do Kwidzyna. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie zespołu katedralno-zamkowego. Uczniowie odwiedzili zamkowe pomieszczenia, w których znajdowały się liczne muzealne zbiory. Zobaczyli tam m.in.: zbiory sztuki (malarstwo olejne pejzażowe i portretowe, grafiki, rzeźby drewniane, meble, numizmaty), metale zabytkowe (wyroby rzemiosła artystycznego sakralne i świeckie oraz przedmioty codziennego użytku), militaria, narzędzia kar i tortur, znaleziska archeologiczne (ceramika, wyroby z kamienia, z kości i poroża,
z metali nieszlachetnych, ze szkła i bursztynu). Oglądając zbiory etnograficzne odgadywali do czego mogły służyć konkretne przedmioty, a następnie dowiadywali się od pracownika muzeum ciekawostek na ich temat. Największym zainteresowaniem cieszyły się zbiory przyrodnicze, reprezentujące rodzime gatunki fauny i flory. Na poszczególnych wystawach (łąka, las, zbiornik wodny) uczniowie odnajdywali owady, gady, płazy, ryby, ptaki i ssaki. Odwiedzając zbiory paleontologiczne mieli okazję zobaczyć unikatowe szczątki zwierząt wymarłych jak np. ząb mamuta czy skamieniałe jajo dinozaura. Na koniec wycieczki dzieci kupiły magnesy i pocztówki, na których odbiły pamiątkową pieczątkę.

 

            10 grudnia 2022 r. SKKT PTTK nr 70 uczestniczyło w XLVI Rajdzie Barbórkowym im. Czesława Szatko zorganizowanym przez Geofizykę Toruń S.A. i Oddział Miejski PTTK w Toruniu. Uczestnicy mieli okazję poznać 4 pomniki przyrody znajdujące się w Toruniu. Po pokonaniu
6-kilometrowej trasy uczniowie udali się do budynku Geofizyki na ciepły posiłek oraz pogadankę tematyczną o święcie górniczym i działalności firmy. Nasi uczniowie wykonali prace konkursowe dotyczące zawodów, których patronem jest św. Barbara. Komisja konkursowa doceniła zaangażowanie naszych wychowanków i wręczyła atrakcyjne nagrody rzeczowe za otrzymanie III miejsca- Michałowi Wojtasowi oraz wyróżnienia- Januszowi Łuczakowi i Andrzejowi Iglińskiemu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali słodki poczęstunek, ołówki, kalkulatory i smycze ufundowane przez Geofizykę Toruń S.A., a także pamiątkowy znaczek rajdowy. Szczegółową notatkę
i fotorelację z rajdu można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.pttk.torun.pl/2022_12_10_RB.htm

 

            14 stycznia 2023 r. członkowie koła wzięli udział w rajdzie z cyklu „Z przyrodą za pan brat” organizowanym przez Komisję Ochrony Przyrody przy Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu. Uczniowie odwiedzili Fort I Jan III Sobieski, toruńskie Winnice, dawny cmentarz żydowski oraz ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą w Parku Glazja na Jakubskim Przedmieściu. Podczas trasy liczącej 6 km napotkali dwa pomniki przyrody. Łącznie udało im się zdobyć 13 punktów do książeczek Turysta Przyrodnik.  Szczegółową notatkę i fotorelację z rajdu można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.pttk.torun.pl/2023_01_14_PPB.htm . Uczniowie czekają już na kolejne rajdy organizowane przez PTTK.

Wioleta Węglerska, Klaudia Linetty

Informacja
W Ośrodku realizowane są projekty:

„Przez naukę do sukcesu III”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że od 4 grudnia 2017 roku

w ramach rządowego programu „ZA ŻYCIEM”

w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatne

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia

do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Skip to content