Aktywizacja zawodowa

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI

 • wdrażanie uczniów do samopoznania (zainteresowania, predyspozycje),
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 • planowanie własnego rozwoju,
 • zdobywanie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,
 • zdobywanie umiejętności autoprezentacji,
 • poznawanie lokalnego rynku pracy.

FORMY ZAJĘĆ Z UCZNIAMI

 • zajęcia warsztatowe,
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych firm (wycieczki do zakładów pracy),
 • spotkania z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy,
 • organizowanie dni otwartych szkoły (oferta edukacyjna placówki, jej promocja),
 • udział w Tragach Edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z UDZIAŁU W PROPONOWANYCH ZAJĘCIACH

 • uczniowie znają siebie, swoje mocne i słabe strony,
 • uczniowie zdobywają wiedzę, informacje o różnych zawodach,
 • uczniowie poznają środowisko pracy, zadania związane z wykonywanymi zawodami,
 • uczniowie poznają rynek pracy,
 • uczniowie potrafią zaprezentować siebie i swoje umiejętności,
 • uczniowie zdobywają umiejętność komunikowania się z ludźmi.

                                                                       Justyna Eichberger

Informacja
W Ośrodku realizowane są projekty:

„Przez naukę do sukcesu III”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że od 4 grudnia 2017 roku

w ramach rządowego programu „ZA ŻYCIEM”

w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatne

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia

do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Skip to content