Rekrutacja

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Program „Za Życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA

wchodząca w sklad Specjalnego Osrodka Szkolno – Wychowawczy we Wroniu

przyjęcie do szkoły

 • Do Ośrodka przyjmowani sa wychowankowie, którzy wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej   oraz zajeć rewalidacyjnych ze wzgledu na występujące niepełnosprawności, oraz którzy z powodu tych niepelnosprawnosci nie mogą uczęszczac do szkoly w miejscu zamieszkania.
 • Nabór uczniów do Szkoly Podstawowej wchodzacej w sklad Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łace odbywa sie przez caly rok szkolny.
 • Ksztalcenie w Szkole Podstawowej jest prowadzone dla dzieci w wieku od 6 roku życia do 18 roku życia.
 • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoly jest orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na  niepelnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepelnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepelnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

         W razie pytań i wątpliwości dotyczacych zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno

tel. 56 461 06 11 / kom: 504 761 001

Dokumenty kandydata do Szkoły Podstawowej:

 1. Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na niepelnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Wniosek do Starostwa podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego (wzór 1 ) .
 3. Świadectwo szkolne w przypadku kontynuacji nauki.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych (wzór 2) .
 5. 2 zdjecia.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA do PRACY

wchodząca w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu 

przyjęcie do szkoly

 • Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności, oraz którzy z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 • Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące odbywa się przez cały rok szkolny.
 • Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest prowadzone dla młodzieży do 24 roku życia.
 • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

            – niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  znacznym

            – niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 • Ukończenie szkoły podstawowej.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 461 06 11 / kom: 504 761 0

Dokumenty kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym badź  niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepelnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Wniosek do Starostwa podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (wzór 1).
 3. Świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych (wzór 2).
 5. 2 zdjęcia.

 INTERNAT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO WE WRONIU

   Do internatu przyjmowani są uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład SOSzW we Wroniu na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych, bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich)

          –  wniosek o przyjęcie ucznia do internatu  ( wniosek )
          – zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (wzór 2 ) 

    Wymagane jest:

 • Dostarczenie aktualnej dokumentacji medycznej.
 • Zlecenie lekarskie w przypadku podawania leków stałych.
 • Akt urodzenia z meldunkiem na pobyt stały.
 • Wyposażenie wychowanka w środki czystości, ubrania, artykuły do zajęć świetlicowych .

Internat czynny jest od poniedziałku od  godz 8:00 do piątku do godziny 14:45.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 461 06 11 / kom: 504 761 0

Tel. do internatu: 517 159 409

Informacja
W Ośrodku realizowane są projekty:

„Przez naukę do sukcesu III”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że od 4 grudnia 2017 roku

w ramach rządowego programu „ZA ŻYCIEM”

w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatne

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia

do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Skip to content