Rekrutacja

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Program „Za Życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA

wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy we Wroniu

przyjęcie do szkoły

 • Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej   oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności, oraz którzy z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

 • Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu odbywa się przez cały rok szkolny.

 • Kształcenie w Szkole Podstawowej jest prowadzone dla dzieci w wieku od 6 roku życia do 18 roku życia.

 • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

         W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno

tel. 56 461 06 11

Dokumenty kandydata do Szkoły Podstawowej:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Wniosek do Starostwa podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego ( wniosek SP ).
 3. Świadectwo szkolne w przypadku kontynuacji nauki.
 4. Klauzula informacyjna (wzór 2).
 5. 2 zdjęcia.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA do PRACY

wchodząca w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu 

przyjęcie do szkoły

 • Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy wymagają stosowania
  specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na
  występujące niepełnosprawności, oraz którzy z powodu tych
  niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 • Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład
  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu odbywa się
  przez cały rok szkolny.
 • Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest prowadzone dla młodzieży do 24 roku życia.
 • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

          – niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  znacznym

          – niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest                         
             niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym.

 • Ukończenie szkoły podstawowej.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 461 06 11

Dokumenty kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź  niepełnosprawność sprzężoną z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Wniosek do Starostwa podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata  ( wniosek Pdp ).
 3. Świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Klauzula informacyjna (wzór 2).
 5. 2 zdjęcia.

 

INTERNAT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO WE WRONIU

Do internatu przyjmowani są uczniowie wszystkich szkół wchodzących w
skład SOSzW we Wroniu na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych,
bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich)

          –  wniosek o przyjęcie ucznia do internatu  ( wniosek o przyjęcie do internatu )
    

Wymagane jest:

 • Dostarczenie aktualnej dokumentacji medycznej.
 • Zlecenie lekarskie w przypadku podawania leków stałych.
 • Wyposażenie wychowanka w środki czystości, ubrania, artykuły do zajęć świetlicowych .

Internat czynny jest od poniedziałku od  godz. 8:00 do piątku do godz. 14:45.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 56 461 06 11

Tel. do internatu: 56 461 06 11

Informacja
W Ośrodku realizowane są projekty:

„Przez naukę do sukcesu III”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że od 4 grudnia 2017 roku

w ramach rządowego programu „ZA ŻYCIEM”

w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatne

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia

do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Skip to content